„Twoje dane – Twoja sprawa” – spotkanie dla koordynatorów ze szkół uczestniczących w programie

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Dodano: 21 października 2020
„Twoje dane – Twoja sprawa” – spotkanie dla koordynatorów ze szkół uczestniczących w programie

W ramach programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”, którego patronem merytorycznym jest m.in. Portal PoradyODO zorganizowano spotkanie online dla koordynatorów ze szkół uczestniczących w programie. Podczas spotkania omówiono wiele zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych w jednostkach oświaty.

Wsparcie ekspertów UODO

Spotkanie zorganizowane przez Urząd Ochrony Danych odbyło się w dniach 15-16 października 2020 r. Było ono przeznaczone do koordynatorów ze szkół i placówek oświatowych, które zgłosiły się do udziału w XI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Pierwszego dnia przedstawiono podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w sektorze oświaty. Rozważano również problemy zgłaszane przez inspektorów ochrony danych działających w oświacie. Zaprezentowany został także program edukacyjny UODO dla szkół, w związku z czym przedstawiono przykładowe inicjatywy edukacyjne zrealizowane w minionych edycjach programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Poruszone zostały również kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych. Eksperci UODO zajęli się m.in. tematami:

  • określania statusu podmiotów w procesie przetwarzania danych osobowych,
  • wskazywania podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
  • wystawiania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  • zgłaszania naruszeń ochrony danych,
  • wykonywania obowiązku informacyjnego,
  • powierzania przetwarzania danych
  • przetwarzania danych uczniów w związku z zapewnieniem opieki medycznej w szkołach.

Warsztaty dla uczestników

Drugi dzień upłynął z kolei pod znakiem warsztatów, w trakcie których przedstawiciele sektora oświaty zaprezentowali własne doświadczenia związane z udziałem w programie edukacyjnym a także wybrane inicjatywy edukacyjne, które zrealizowali w swoich szkołach i placówkach oświatowych w latach ubiegłych.

Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).
Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Ma na swoim koncie współpracę m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy oraz czołowymi firmami wydawniczymi. Jest m.in. współautorem komentarza do Kodeksu pracy, autorem komentarza do ustawy o PIP, jak również komentarzy do kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel