Rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej RODO. Aż 168 ustaw do zmiany!

Dodano: 8 listopada 2018
Depositphotos_218516744_m-2015

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, która ma na celu dostosowanie ustawodawstwa krajowego do RODO. W projekcie przewidziano nowelizację aż 168 ustaw.

Projekt ustawy, który był przygotowywany w Ministerstwie Cyfryzacji, jest efektem m.in. licznych spotkań konsultacyjnych z reprezentantami środowisk opiniotwórczych, w których uczestniczyli naukowcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i praktycy ochrony danych osobowych z wielu instytucji państwowych i społecznych.

Projekt przewiduje nowelizację m.in. ustaw regulujących sektor usług finansowych a także dotyczących obszarów:

 • sportu i turystyki,
 • kultury i dziedzictwa narodowego,
 • ochrony zdrowia (w tym dostępu do dokumentacji medycznej),
 • rodziny, pracy i polityki społecznej,
 • spraw wewnętrznych i administracji,
 • ochrony środowiska,
 • edukacji narodowej,
 • inwestycji i rozwoju,
 • nauki i szkolnictwa wyższego,
 • przedsiębiorczości i technologii,
 • statystyki publicznej.

To nie wszystko. W projekcie przewidziano też nowelizację Kodeksu karnego, a mianowicie wprowadzenie odpowiedzialności karnej za usiłowanie wyłudzeń pod pretekstem ochrony danych osobowych. Ma to dotyczyć m.in. zjawisk polegających na przesyłaniu ofert usług doradczych w zakresie ochrony danych osobowych z informacją, że odmowa skorzystania z niej będzie skutkować dotkliwą karą finansową.

Uwaga

Ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:
 • Strona internetowa Ministerstwa Cyfryzacji (www.gov.pl/cyfryzacja).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Listy kontrolne

Wzory dokumentów

Załóż konto na próbę x
wiper-pixel