Drony nie będą naruszać prywatności?

Dodano: 29 września 2017
Drony nie będą naruszać prywatności?

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zawarł porozumienie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Zgodnie z nim GIODO będzie m.in. brał udział w szkoleniach dla instruktorów i egzaminatorów urzędu.

Bezzałogowe statki powietrzne, czyli popularne drony, mogą być narzędziem do zbierania informacji, nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także prywatnej. Gdy odbywa się to bez zgody i wiedzy nagrywanych osób, może prowadzić do naruszenia ich prywatności. Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych powinna być ona właściwie chroniona. Dlatego 27 września 2017 r. GIODO podpisał porozumienie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC).

Na jego mocy pracownicy Biura GIODO będą brali udział w seminariach szkoleniowych dla instruktorów oraz egzaminatorów ULC. Podniesienie poziomu wiedzy kadry przygotowującej kandydatów do zdobycia świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych powinno przyczynić się do upowszechnienia jej wśród użytkowników dronów i zwiększyć ich świadomość w zakresie ochrony prywatności – twierdzi GIODO. Dodatkowo Generalny Inspektor wspólnie z ULC będzie podejmował działania edukacyjno-informacyjne skierowane do wszystkich użytkowników dronów. Porozumienie zakłada też wymianę wiedzy oraz doświadczeń nabytych przez obie instytucje podczas realizacji statutowych zadań. Na jego mocy oba urzędy będą przekazywać sobie informacje o nieprawidłowościach, co ma pomóc wyeliminować błędy i zapobiec powstawaniu nowych naruszeń.

Źródło:

GIODO

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Listy kontrolne

Wzory dokumentów

Załóż konto na próbę x
wiper-pixel